Aanpassing RWZI Varsseveld

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Varsseveld wordt aangepast. Het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) heeft besloten de bestaande membraantechnologie van de RWZI te vervangen door een gangbare zuivering met een nabezinktank. Dit om het energieverbruik van het zuiveringsproces te verlagen.

 

HOBAS Benelux B.V. heeft recent een bestaande leiding DN400 binnen het Roostergoedgebouw vervangen. Deze leiding met diameter DN400 heeft diverse aansluitingen op bestaande leidingen en een debietmeter. De situatie ter plaatse heeft tot gevolg dat de nieuwe leiding in het werk op maat gemaakt en geïnstalleerd moet worden. Dusseldorp heeft de oude leiding gesloopt om daarna samen met de HOBAS servicemonteur de nieuwe leiding ter plaatse samen te stellen en in te bouwen. Deze vervanging/ inbouwing is binnen de gevraagde tijdslimiet uitgevoerd zodat er geen hinder is ontstaan voor de zuiveringscapaciteit van de RWZI. De overige buizen en hulpstukken die benodigd zijn voor de aanpassing van de nabezinktank zijn tevens door HOBAS geleverd.    Subscribe to Newsletter