Drie voorname redenen om HOBAS CC GVK Boorbuizen toe te passen!

Toepassing van Glasvezelversterkte Polyesterbuizen geeft een meerwaarde aan het leidingsysteem.


Hengelo Boortorenweg:
Boringen in verontreinigde grond, ca 25% minder grondafvoer.

HOBAS heeft voor twee boringen de boorbuizen geleverd. De riolen zijn aangelegd als gesloten frontboring over 300 meter met diameter 1720 mm en 960 mm vanwege een bestaande bodemverontreiniging. Toepassen van  GVK boorbuizen met een zeer lage wandwrijving maken mogelijk dat de boring van 200 meter DN 1720 zonder tussendrukstations worden uitgevoerd. Inzet van materieel, energieverbruik, grondverzet en grondverwerking zijn door toepassing van deze hoogwaardige en zeer sterke, dunwandige buizen zeer gunstig waardoor de uitvoering zeer duurzaam en snel is. De kosten voor afvoer en verwerken van de verontreinigde grond zijn beperkt gebleven. Wel zijn HOBAS CC GVK boorbuizen toegepast vanwege de bestendigheid tegen de verontreiniging met Chloorbenzenen. Door toepassing van deze Glasvezel Versterkte Polyesterbuizen wordt een riool aangelegd dat voor een periode van minstens 100 jaar bedrijfszeker zal functioneren, kortom een duurzame investering.

 

BP raffinaderij Rotterdam:
Chemisch bestendige boorbuizen voor verontreinigd afvalwater.

Op het terrein van PB raffinaderij Europoort wordt een nieuw transportriool naar de zuivering aangelegd. Aanleg in open sleuf levert veel verstoring op in de bedrijfsvoering. Daarom is gekozen voor gesloten frontboringen met HOBAS Glasvezelversterkte polyesterbuizen.. Drie boringen over een totale lengte van 450 meter, een overstortleiding in diameter 600 mm en het transportriool in diameter 1229 meter. De langste boring met een lengte van 245 meter DN 1229 mm wordt uitgevoerd zonder tussendrukstations maar met buizen met grotere wanddikte en hogere toelaatbare perskracht. De maximaal opgetreden wandwrijving bedraagt minder dan 4 kN/m2, dus maximale perskrachten blijven beperkt. Met een productie van meer dan 24 meter per dag een zeer duurzame uitvoering waarbij de uitvoeringsvoordelen van een GVK boorbuis volledig tot uitdrukking komen. De samenstelling van het afvalwater in het rioolsysteem naar de zuivering van BP kan een chemische verontreinig hebben, daarom is door BP een keuze gemaakt voor een chemisch bestendige buis met hoogwaardige inwendige vinylester liner. 

 

Utrecht Kardinaal de Jongweg:
Boorbuizen voor riolering bij zeer beperkt beschikbare ruimte.

De gemeente Utrecht legt een transportriool aan onder de Kardinaal de Jongweg waar bij het beschikbare hydraulische profiel en de benodigde capaciteit een buisdiameter moet worden toegepast die eigenlijk niet mogelijk is. HOBAS biedt met de zeer sterke en slanke GVK boorbuizen met geringe wanddikte een oplossing. Toepassing van twee parallel geboorde HOBAS buizen DN 1099 over een lengte van 200 meter in drie delen maken de kruising met bestaande leidingen en geringe dekking mogelijk. De boring onder de spoorbaan over een lengte van 60 meter DN 1638 mm garandeert een veilige kruising voor de lange termijn. De hoge ringstijfheid van de buis biedt een grote zekerheid bij bovenbelastingen voor zeer lange duur dus een duurzame investering voor lange tijd.

 

Zie deze link voor het gepubliceerde artikel op pagina 18 van het blad OTAR.Subscribe to Newsletter