Een nieuwe influentleiding voor Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath met HOBAS® WaterLine

Op de zuivering in Bath in de provincie Zeeland zuivert het waterschap Brabantse Delta het afvalwater van een groot gedeelte van West-Brabant.

 

Leidingbreuk

In mei 2011 ontstond er een leidingbreuk in een deel van de betonnen influentleiding op het terrein van RWZI Bath. De breuk is ontstaan door H2S aantasting. Om te voorkomen dat de riolen zouden overlopen in West-Brabant werd via een andere leiding het rioolwater tijdelijk geloosd op de Westerschelde. De getijdenwerking zorgt voor een snellere doorspoeling en verdunning. Hierdoor worden de concentraties vervuiling beperkt tot een acceptabel niveau. De lozing werd nauwlettend gecontroleerd. Door een noodreparatie werd al snel het rioolwater weer richting de rioolwaterzuivering in Bath gestuurd en was de situatie weer onder controle. Daarnaast werd er gewerkt aan een definitieve oplossing.  

 

Keuze van leidingmateriaal

Er is gekozen voor een nieuwe GVK persleiding van 200 meter lang. De nieuwe leiding heeft een doorsnede van 2000mm in plaats van de huidige 1800mm. Daarmee wordt de toevoercapaciteit groter dan voorheen. GVK is bestand tegen H2S aantasting, is zeer duurzaam en heeft daardoor een levensduur van meer dan 80 jaar.  

 

Uitvoering

Het tracé is 200m lang en in de leiding zitten twee trekvaste bochten in van 45°. Het aanleggen van de nieuwe leiding is uitgevoerd door de Combinatie HWA. Deze combinatie heeft alles in het werk gezet om de leiding in een zo kort mogelijke periode op een juiste wijze aan te leggen.

 

Conclusie

Door het gebruiken van HOBAS® WaterLine en de wijze van uitvoering door de combinatie HWA is het werk tot volle tevredenheid van het waterschap Brabantse Delta eind  2011 gereed gekomen. De uitvoering inclusief de voorbereiding heeft totaal slechts 1 maand geduurd. 

 
Type: Actiefslib
Ontvangend oppervlaktewater: Westerschelde
Hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar: 41.200.000m3
Zuiveringsrendement: 95%

HOBAS® WaterLine is een onderdeel van het HOBAS® productprogramma. HOBAS is meer dan 50 jaar wereldwijd synoniem voor kwaliteit en innovatie. Het centrifugaal gegoten HOBAS® CC (Centrifugally Casted) glasvezelversterkte kunststofleidingsysteem kan universeel worden ingezet en aangesloten worden op bestaande rioleringen of in de toekomst eenvoudig aangepast of uitgebreid worden. Door deze keuze is het toepassen van HOBAS materialen al op diverse locaties mogelijk geweest.    Subscribe to Newsletter