HOBAS GVK buizen voor Vispassage boezemgemaal Halfweg

Bij het boezemgemaal Halfweg heeft de aannemer Gebr. Beentjes uit Uitgeest voor het hoogheemraadschap van Rijnland een vispassage gebouwd. Deze geeft vissen de mogelijkheid om van het Noordzeekanaal naar het binnenwater te trekken, en omgekeerd.   De visstand in Nederland staat onder druk. Sommige vissoorten, zoals de paling, willen zich verplaatsen van zout naar zoet water, en omgekeerd. Door de gesloten kustlijn is dat erg moeilijk. Met het bouwen van vispassages wil Rijnland die migratie bevorderen. Onder andere bij het boezemgemaal Halfweg, waar overtollig water wordt geloosd op het Noordzeekanaal.

 

Bijzonderheden:

-       Het betreft een primaire waterkering

Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater, zoals vastgelegd in de Waterwet. Gezien het belang van een waterkering moet er gewerkt worden met risicovrije materialen. Het materiaal moet sterk, betrouwbaar en duurzaam zijn.

 

-       Het leidingtraject ligt gedeeltelijk onder water

Voor de bevestiging onder water zijn de buizen bevestigd in RVS beugels aan geheide palen. De buizen zijn vanaf de kant onder water aangebracht met een rupskraan en onderling verbonden door middel van onze FWC-L koppeling; een trekvaste verbinding door middel van borgpezen.

 

-       In het leidingtraject zijn drie verschillende soorten trekvaste verbindingen toegepast

Omdat het een leiding door een primaire waterkering betrof diende de het leidingtraject in zijn geheel trekvast uitgevoerd te worden. In het traject zijn trekvaste laminaten, trekvaste beugelsystemen en trekvaste pezen koppelingen (FWC-L) gebruikt. Trekvaste laminaten worden toegepast bij ingewikkelde bochtconstructies of sluitstukken. Een HOBAS monteur kan dan eventueel in het werk  bijvoorbeeld bochten aanpassen zodat het altijd past.

Trekvaste beugelsystemen worden gebruikt wanneer er eventuele toekomstige zettingen dienen te kunnen worden opgevangen. FWC-L koppelingen (borgpezeen) worden toegepast wanneer er snel moet worden gewerkt. 

 

-       Er moesten borstels aangebracht worden in de buis

Om de vissen rust te gunnen tijdens hun trek door de leiding moesten er borstels in de buis aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de vissen rusten tussen de borstelharen. De borstels zijn in de buis geboord.Subscribe to Newsletter