HOBAS® CC-GVK toegepast op RWZI te Hilversum (copy 1)

Bij de realisatie van de nieuwe rioolwaterzuivering in Hilversum is gebruik gemaakt van HOBAS® CC-GVK leidingen in de diameters 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm en 3000mm.

De aanleg van de leidingen bij een RWZI is allesbehalve een rechttoe rechtaan klusje. Niet alleen is bij de bouw van een zuivering een uitstekende aannemer een vereiste, maar ook aan het leidingmateriaal worden hoge eisen gesteld. Bij de keuze van het materiaal dient men dan ook rekening te houden met de volgende karakteristieken; 100% aantastingvrij, hoge betrouwbaarheid, grote diameters, grote variëteit aan hulpstukken (diverse bochten, flensaansluitingen, etc.), makkelijk bewerkbaar / aanpasbaar en een pro-actieve fabrikant met betrekking tot meedenken en service verlening.

Bij de bouw van de zuivering Hilversum heeft HOBAS zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase haar expertise mogen delen met zowel de opdrachtgever; Waternet als de aannemer VBK. Voor HOBAS is de samenwerking met Waternet en VBK dan ook zeker voor herhaling vatbaar.Subscribe to Newsletter