“Recycling” HOBAS leidingen in de Gemeente Venlo

Venlo krijgt een nieuw stadskantoor op Maaswaard. Door deze stedelijke uitbreiding en herinrichting met nieuwbouw heeft men destijds al gekozen voor een extra berging in het nieuwe rioleringsstelsel. Dit riool komt samen bij het hoofdriool. Totaal is er 362m HOBAS® Sewerline® buis DN800 – DN1000 – DN1800, SN5000 aangelegd. Dit is in 2009 gerealiseerd.

 

Maar voor de start van de bouw van het stadskantoor moest het bestaande tracé van de GVK  DN1800 leiding worden aangepast. In het nieuwe tracé moest de HOBAS GVK leiding over een stuk van 80m worden verlegd en een nieuwe bocht van 11,25 en 90 graden worden geplaatst. Het werk is aangenomen door Ploegam uit Vinkel. De aannemer heeft de leiding vrij gegraven en om de 4 a 5 buizen (van 6m) de koppeling verwijderd. De leiding kon daardoor eenvoudig in delen worden omgerold naar de nieuwe locatie om daar weer met een nieuwe koppeling te verbinding. HOBAS CC-GVK buizen lenen zich uitstekend om te worden “hergebruikt”. Zelfs voor buizen die al een langere tijd in de bodem liggen is het geen probleem om deze opnieuw op een andere locatie te gaan herleggen. Wij adviseren u graag indien u een soortgelijke toepassing heeft.Subscribe to Newsletter