Twee HOBAS® CC-GVK zinkers effluentleidingen Deventer

HOBAS Benelux B.V. heeft recent twee zinkers geleverd met diameter 1535mm aan Aannemerscombinatie IJsselfront. Combinatie IJsselfront is een samenwerking tussen Boskalis, Van Hattem en Blankevoort en Witteveen en Bos in opdracht voor Waterschap Groot Salland.

 

De twee zinkers zijn de nieuwe effluentleidingen ter hoogte van de rioolwaterzuivering Deventer en moeten verdiept worden aangelegd in verband met het project Ruimte voor de Rivier. De twee effluentleidingen komen onder één van de zes toekomstige nevengeulen te liggen. De leidingen liggen in de uiterwaarden bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en monden uit in de IJssel. Via de leidingen wordt het gezuiverde rioolwater afgevoerd op de rivier.

 

Het bijzondere aan dit project is de lengte in combinatie met de diameter en de uitvoeringswijze, één zinker heeft een lengte van 120 meter en de andere 110 meter. De uitwendige diameter is 1535mm en beide zinkers worden afzonderlijk afgezonken in een natte sleuf die is uitgebaggerd tussen damwanden. Beide GVK leidingen wordt in delen aangeleverd en ter plaatse naast de sleuf door de HOBAS servicemonteur tot een complete zinker samengesteld. Nadat de zinkers zijn afgezonken worden aan beide zijde aansluitingen gemaakt op de bestaande betonbuizen, deze aansluitingen zijn gemaakt middels het opdikken van de GVK buis en het toepassen van een Teekay overgangskoppeling.

  

De leidingen zijn vakkundig geïnstalleerd/ afgezonken door Visser & Smit Hanab en de projectcoördinatie is door Elja Beton en Waterbouw verzorgd. Beide bedrijven vallen onder de Volker Wessels groep waar ook van Hattem en Blankevoort onderdeel van is.Subscribe to Newsletter