Waterslag 2 Groningen

In navolging op het succesvolle project “Waterslag 1” levert HOBAS Benelux BV op dit moment CC-GVK buizen t.b.v. het omvangrijke project “Waterslag 2” in opdracht van de Gemeente Groningen.


Door middel van een Openbare Europese aanbesteding  heeft HOBAS wederom een leveringscontract voor de duur van 3 jaar in opdracht voor alle GVK materialen die toegepast worden binnen dit project.

Waterslag 2 is de naam voor de aanleg van een nieuwe rioolpersleiding door de noordelijke stadsdelen van Groningen. Deze 4 kilometer lange rioolpersleiding pompt het afvalwater direct van het gemaal Selwerd naar het gemaal Damsterdiep. Van daaruit wordt het water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgevoerd. Tussen 2011 en 2013 legt de gemeente Groningen de nieuwe persleiding in gedeelten aan waarbij de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.

De leverantie bestaat uit een combinatie van CC-GVK legbuizen en doorpersbuizen met diameter DN800 en drukklasse PN6. In totaal is dit project ingedeeld in 7 deelfasen.      Subscribe to Newsletter