HOBAS News 2012

21.06.2012

HOBAS GVK buizen voor Vispassage boezemgemaal Halfweg

Bij het boezemgemaal Halfweg heeft de aannemer Gebr. Beentjes uit Uitgeest voor het hoogheemraadschap van Rijnland een vispassage gebouwd. Deze geeft vissen de mogelijkheid om van het Noordzeekanaal naar het binnenwater te...[meer]

01.05.2012

HOBAS PipeLine Mei | Juni 2012

De HOBAS Pipeline viert zijn derde jaar en om voorop te blijven lopen heeft het Pipeline Team voor een nieuw onderwerp gerichte structuur gekozen.[meer]

30.04.2012

“Recycling” HOBAS leidingen in de Gemeente Venlo

Venlo krijgt een nieuw stadskantoor op Maaswaard. Door deze stedelijke uitbreiding en herinrichting met nieuwbouw heeft men destijds al gekozen voor een extra berging in het nieuwe rioleringsstelsel. Dit riool komt samen bij het...[meer]

30.03.2012

Waterslag 2 Groningen

In navolging op het succesvolle project “Waterslag 1” levert HOBAS Benelux BV op dit moment CC-GVK buizen t.b.v. het omvangrijke project “Waterslag 2” in opdracht van de Gemeente Groningen.[meer]

01.03.2012

HOBAS PipeLine Maart | April 2012

De HOBAS Pipeline viert zijn derde jaar en om voorop te blijven lopen heeft het Pipeline Team voor een nieuw onderwerp gerichte structuur gekozen.[meer]

27.02.2012

Een nieuwe influentleiding voor Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath met HOBAS® WaterLine

Op de zuivering in Bath in de provincie Zeeland zuivert het waterschap Brabantse Delta het afvalwater van een groot gedeelte van West-Brabant.[meer]

09.02.2012

Zinker Garenkokerskwartier te Haarlem

In het Garenkokerskwartier te Haarlem diende de nieuw aan te leggen riolering de Garenkokerskade te passeren. Aangezien de Garenkokerskade niet lang en zeker niet vaak afgesloten mag worden zocht men materiaal met een zeer lange...[meer]

Displaying results 8 to 14 out of 16